“Język polski: ćwiczenia fleksyjne” Моклиця А.В.

Доступно в "Библиотеке полонистики"
Закладки
ClosePlease login

Еще нет аккаунта?Регистрация

Последнее обновление материала 19.06.2023

Навчальний посібник для студентів і учнів, які вивчають польську мову як іноземну. Містить комплекс вправ і завдань для розвитку навичок словозміни, а також тести для самоконтролю.

Пропонований збірник – це комплекс вправ і завдань зі словозміни. Першочергове його завдання – сформувати системне уявлення про флексійну систему сучасної польської мови і вдосконалити навички відмінювання дієслів, іменників, прикметників, займенників і числівників. Додатково у посібнику актуалізуються питання поєднуваності слів (синтаксична грамотність), українсько-польського і польсько-українського перекладу, лексичного значення слова тощо. Інакше кажучи, усі морфологічні процеси розглядаються в контекстуальному оточенні: на тлі тексту, речення, значно рідше – словосполучення.

Матеріали для вправ і завдань – це, передусім, художні, публіцистичні і розмовні тексти, більшість з яких узято з Національного корпусу польської мови (nkjp.pl), а також з таких загальнодоступних інтернет-ресурсів, як culture.pl, gazeta.pl та ін. Уривки художніх творів, які використовуються у посібнику, презентують польську літературу ХХ і XXI століття. Серед авторів є як відомі персоналії (В. Гомбрович, К. І. Галчинський, С. Мрожек, Я. Корчак та ін.), так і маловідомі письменники-початківці. Критерій відбору максимально простий – показати різні варіанти реалізації сучасної польської мови (в тому числі наближені до розмовного стилю).

У посібнику не висвітлюються теоретичні аспекти граматики, однак на початку кожного розділу є приклади, які узагальнюють, систематизують і унаочнюють основні положення словозміни сучасної польської мови. Для повноцінного засвоєння матеріалу рекомендується додаткове опрацювання підручника з граматики (окремі бібліографічні позиції можна знайти у списку літератури).

Скачать/Pobrać/Download

Если ссылки нет или она не работает, обязательно прочитайте Как скачать с сайта. Если это не помогло, пожалуйста, выделите название материала и нажмите Ctrl+Enter.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий