Усходняя летняя школа Варшаўскага ўніверсітэта
Закладки
ClosePlease login

Еще нет аккаунта?Регистрация

Запрашаем да ўдзелу ў сёлетняй Усходняй летняй школе Варшаўскага ўніверсітэта, якая адбудзецца 1-21 ліпеня 2016
Усходняя летняя школа – гэта трохтыднёвы даследчы праект, арганізаваны Цэнтрам даследавання Усходняй Еўропы Варшаўскага ўніверсітэта для прыкладна 20 маладых даследчыкаў з розных галін гуманітарных навук ва ўзросце да 35 гадоў. Праграма школы прадугледжвае: цыкл лекцый, семінары, навуковыя паездкі і прэзентацыі інстытутаў, бібліятэк і архіваў.

Удзельнікамі школы не могуць стаць грамадзяне Польшчы, заняткі праводзяцца на польскай і англійскай мовах. Падрабязная інфармацыя пра праграму і ўмовы ўдзелу.

Запрашаем таксама пазнаёміцца з інфармацыяй пра стыпендыю для даследчыкаў з Цэнтральнай і Усходняй Еўропы імя Кшыштафа Скубішэўскага http://www.studium.uw.edu.pl/?post/22042 – першага кіраўніка МЗС свабоднай Польшчы.


Rusza nabór na Stypendium i Dotację im. Krzysztofa Skubiszewskiego 2016

STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości

dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP

Stypendium umożliwi odbycie całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem programu jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (albo mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwia jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Wnioski będą przyjmowane do 12 kwietnia 2016 r.

Dokładne informacje o Stypendium i Dotacji: http://www.skubi.net/stypendium2016.html

Fundator Stypendium i Dotacji:

Fundacja Krzysztofa Skubiszewskiego
www.skubi.net/fundacja.html

Realizator Stypendium:

Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel. +48 22 55 22 555
Fax. +48 22 55 22 222
stypendia.studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий