История и культура Польши

“Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів” Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г.

Перший в українській історіографії синтез історії Польщі, підготовлений вченими Львівського національного університету імені Івана Франка, зроблено на підставі уважного опрацювання багатьох нових джерел та інтерпретаційних здобутків світової наукової літератури, а також значного досвіду викладання цього […]

Тесты

Poprawność gramatyczna. Dzieci i młodzież (B2) (2.1)

Сертификационный тест по польской грамматике. Грамматическая часть. Содержит 5 различных вариантов упражнений, который поможет достаточно точно определить свой уровень владения. Тест считается пройденным, если набрано более 60% правильных ответов.

Тесты

Rozumienie tekstu pisanego. Dzieci i młodzież (B2) (3.1)

Примерный сертификационный тест по польскому языку на уровень B2 для детей и молодежи. Имеет 5 различных типов заданий.  Тест считается пройденным, если было набрано более 60% правильных ответов.

Тесты

Rozumienie ze słuchu. Dzieci i młodzież (B2) (1.1)

Сертификационный тест на уровень B1 для детей и подростков для проверки умения понимать на слух. Тест имеет 5 различных видов заданий, а также небольшие особенности: на тест дается 30 минут.  аудио надо самостоятельно включать и […]

Грамматика

Причастия и деепричастия в польском языке. Imiesłowy w języku polskim.

Для обозначения причастия и деепричастия в польском языке используется понятие imiesłów. Причастие – это imiesłów przymiotnikowy (от przymiotnik – прилагательное), деепричастие – imiesłów przysłówkowy (от przysłówek – наречие). На первый взгляд, наличие одинакового слова в […]